Tên công ty: Công ty Hữu hạn cổ phần doanh nghiệp Baoder

Điện thoại công ty:886-2-2900-5551  、886-2-2900-5552  、886-2-2900-5553
Fax công ty :886-2-2900-8633
Địa chỉ công ty: Tầng 1, số 178-7, đường Văn Trình, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc, mã bưu điện 243.
Email công ty:Baoder.B888@msa.hinet.net