Kích thước dùng giấy tối đa

1050mm × 750mm

Kích thước dùng giấy tối thiểu

400mm × 370mm

Kích thước cắt khuôn tối đa

1040mm × 730mm

Lực nén cắt khuôn tối đa

300tons

Phạm vi giấy cắt khuôn

80g/ ~ 1500g/

Độ dày giấy các tông cắt khuôn

4mm

Độ rộng cắp giấy tối thiểu

8mm

Tốc độ máy tối đa

7500 Sheets/hr

Kích thước khung kẹp

1145mm

Kích thước tấm thép

1080mm × 736mm

Độ cao xếp giấy chuyển (bao gồm kệ gỗ)

1250mm

Độ cao xếp giấy thu (bao gồm kệ gỗ)

1150mm

Công suất máy

20kw

Chiều dài của máy

6110mm

Chiều rộng toàn bộ của máy

3470mm

Độ cao toàn bộ của máy

2500mm

Trọng lượng máy

14.3 tons

Do cần để thiết kế hoặc chế tạo, có thể sẽ thay đổi kích thước hoặc quy cách, nếu không sẽ có thông báo khác.